NAF Reiseplanlegger

Borge kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Borge kirke ligger kristne og førkristne graver side om side.

Borge kirke fra 1861 har stein fra en middelalderkirke i veggene. Ved kirken ligger tre gravhauger og steinsettinger fra omkring Kristi fødsel, og samme sted ligger både kristne og førkristne graver. Av nyere dato er Borge gravkapell fra 1961, tegnet av arkitekt Aksel Fronth. Ved Borge skole går FV532 sørover fra FV110, Oldtidsveien. Ved FV532 er det parkering for tursti til Borge varde, med flott utsikt fra toppen.

Kontaktinformasjon

Adresse Lilleborgeveien 12, 1655 Sellebakk
Geokoordinat (WGS 84) 59.2277896, 11.0435765