NAF Reiseplanlegger

Bønsnes kirke

Sted
Sven Grotdal

En madonnafigur fra 1200-tallet er eldst i den ombygde middelalderkirken Bønsnes kirke.

Den lille langkirken i stein på Bønsnes, sør på Røysehalvøya, er antagelig oppført rundt 1100. Men etter en omfattende ombygging av kirkerommet på 1700-tallet, har bare østvinduet beholdt sin opprinnelige form fra middelalderen. Fra middelalderen (1400-tallet) er også et krusifiks, mens mye av det andre interiøret er fra 1600- og 1700-tallet. På 1850-tallet fikk kirken et tårn i tre.

Kontaktinformasjon

Adresse 3530 Røyse
Geokoordinat (WGS 84) 60.0602841, 10.1958546