NAF Reiseplanlegger

Bømlo gamle kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Bømlo gamle kyrkje står der den står fordi tømmer skal ha blitt flyttet av overnaturlige krefter.

Bømlo gamle kyrkje er en langkirke i tre, opprinnelig fra 1621, men ombygd blant annet i 1885. Fra dette året er både altertavle, målt av Johan Holme, og prekestolen. Kirken står på Vorland, men den aller første kirken på søndre Bømlo skal ha stått i Eidesmarkjo. Kirken på Vorland er nevnt første gang i 1360, og det var i forbindelse med byggingen av denne sagnet om tømmeret oppsto. Det skal ha skjedd i løpet av natten med materialer som egentlig skulle brukes til å reparere kirken i Eidesmarkjo. I Langevåg står Bømlo kyrkje, en murkirke fra 1960 med frittstånde klokketårn, tegnet av arkitektene Ole og Arne Halvorsen.

Kontaktinformasjon

Adresse 5443 Bømlo
Geokoordinat (WGS 84) 59.6044557, 5.21095960000002