NAF Reiseplanlegger

Bolsøya

Sted
Per Roger Lauritzen

Bolsøya er mer enn en øy å kjøre over på vei til eller fra Molde.

FV64 går over øya, med den 555 meter lange Bolsøybrua i den ene enden og undersjøiske Fannefjordtunnelen i den andre. På øya går en kultursti med sju skiltede kulturminner, blant dem Trollpila, en stor bauta som trolig har vært en gravmarkør. Den står ved veien i nærheten av kirkegården, der Bolsøya kirke sto til den ble revet i 1906. Altertavle og prekestol fra 1700-tallet ble da overført til Røvik kirke på fastlandet, sammen med kirkeklokker og døpefont. Ved kirketomten på Bolsøya står en spesiell tårebøk.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.7349321, 7.29277019999995