NAF Reiseplanlegger

Boknafjellet

Sted

Lande- og seilingsmerket Boknafjellet er et lett tilgjengelig utsiktspunkt.

Da nederlendere og andre kom seilende inn mot norskekysten, var Buch van See, det nederlandske navnet på Bokn, det første de så. For sjøfarende har det frittliggende, 293 meter høye fjellet til alle tider vært et viktig seglingsmerke. På toppen har det stått en brannvarde, og fra 1960 har Bokn radio- og fjernsynssender vært i drift. Fra den 170 meter høye masten sender Norkring ut signaler for tv og radio. Anlegget betyr at det er vei helt opp, og der er kort vei å gå til sjeldent vid utsikt. Fjellet er det høyeste mellom Siggjo på Bømlo og Synesvarden på Jæren, og på klare dager kan man se store deler av Rogaland og Hordaland.

Kontaktinformasjon

Adresse Avkj. fra Grønnestadvegen (FV892)
Geokoordinat (WGS 84) 59.2200553, 5.42831690000003