NAF Reiseplanlegger

Bokemoa

Sted
Per Roger Lauritzen

Bokemoa landskapsvernområde med parkmessig bøkeskog sentralt i Stokke tettsted.

Området ligger på en arm av Raet og det finnes flere tydelige strandvoller fra isens tilbaketrekking. Det er funnet over 100 sopparter, hvorav noen er sjeldne og flere bare finnes i bøkeskog.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.2239841, 10.290361