NAF Reiseplanlegger

Blaker skanse

Sted
Per Roger Lauritzen

Tre av bygningene på Blaker skanse fra 1683 er fredet.

Blaker skanse ble anlagt for å beskytte overfartssted Blakersund, som en del av forsvarsverket mot øst langs Glomma. På 1750-tallet ble skansen ombygd til stjerneskanse med bastioner, og i 1820 ble den nedlagt. Da sto tre bygninger igjen: Kommandantboligen, artilleribygningen og kruttårnet. Disse er nå fredet – til tross for at førstnevnte brant og ble gjenoppbygd med gamle fasader i 1973. Skanseområdet, med sine vakre bygninger og store grøntarealer, brukes aktivt – blant annet til konserter og det årlige Skansespillet.

Kontaktinformasjon

Adresse Skansevegen 27, 1925 Blaker
Geokoordinat (WGS 84) 60.0037513, 11.3061901