NAF Reiseplanlegger

Blåenga

Sted

Blåenga er Våler kommune sitt mest attraktive friluftsområde.

Blåenga er et turmål på 633 moh. på Vestmarka i Våler. Fra toppen er det flott utsikt til Solørbygdene. Blåenga var derfor et naturlig sted å etablere skog-brannvakt da det kom regler om dette sent på 1800-tallet. Omkring år 1900 var brannvakt på plass på Blåenga, og den første hytta ble bygget til bolig for vaktmannen. Det ble bygget en ny hytte i 1933, Blåengstugua, som er hytta som benyttes i dag. Blåengstugua står åpen for turgåere både sommer og vinter. Klatrer du opp i tårnet blir utsikten enda bedre. Flere stier fører til Blåenga og om vinteren er det oppkjørte løyper. Et godt utgangspunkt er fra parkeringsplass på Gjerdrumsetra. Fra fylkesveien 506 på vestsida i Våler så følger man skilt til Nortura (Samvirkekylling), kjør forbi Rud grendehus og Nortura. Sving opp til venstre, Gjerdrumseterveien (bomvei) ca. 1,5 km etter Nortura. Kjør Gjerdrumseterveien oppover ca. 5 km. Parkeringsplass ved veien (kartkoordinat: N 600 41. 425 E 011041.459).

Et Blåenga friluftsområde er utpekt av organisasjonen Norsk Friluftsliv i samarbeid med kommunen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.6897313, 11.6943163999999