NAF Reiseplanlegger

Bjørnsmartnan kystmarked

Sted

Bjørnsmartnan var i sin tid Norges største kystmarked og hadde sin glanstid i 1870-årene.

I 1754 ble Bjørn ved kongelig resolusjon opprettet som offisielt tingsted og markedsplass og Bjørnsmartnan ble etablert. Bjørnsmartnan ble arrangert hvert år frem til 1939. Martnan ble gjenskapt i 1981 som et kulturarrangement med vekt på folkeliv og kystkultur. Det arrangeres hvert annet år (år med partall) i begynnelsen av juli. Bjørn er kommunens kommunikasjonsknutepunkt med fergeforbindelse til Sandnessjøen og hurtigbåt til Bodø.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.0811029, 12.5716694