NAF Reiseplanlegger

Birtavarre sjøbuer

Sted
Per Roger Lauritzen

I Birtavarre ligger en rekke restaurerte sjøbuer, flere av dem er fra 1800-tallet.

Fjærabuene (sjøbuer) vitner om de allsidige ressursene i sjø, innmark, skog og utmark som sjøsamene høstet av. Av de til sammen 28 sjøhusene er åtte fra 1800-tallet. Fjærbuene er små bygninger brukt til oppbevaring av hugseråd og fiskeutstyr. Det var vanlig med slike buer i sjøsamiske områder og disse rommet ikke båter til sammenligning med de vanlige norske naustene. Etter nedbrenningen under 2. verdenskrig er buene noen av få eksisterende eksempler på sjøsamisk byggeskikk som er eldre enn 1940-tallet. Fjærbuene er kommunens prosjekt til Fotefar mot nord.  Birtavarre sjøbuer ligger langs strandkanten like ved E6 nord for Birtavarre mot Olderdalen. Her ligger også et læstadiansk kapell.

 

Kontaktinformasjon

Adresse 9147 Birtavarre
Geokoordinat (WGS 84) 69.4980405, 20.8207639