NAF Reiseplanlegger

Billemack AB

Sted

Östra delen av bensinstationen. Laddstationen synlig från pumparna.

Kontaktinformasjon

Adresse Fabriksvägen 23
Geokoordinat (WGS 84) 55.88555, 13.005087