NAF Reiseplanlegger

Berkåk

Sted

Berkåk er eneste tettsted i jordbruks- og skogbrukskommunen Rennebu.

Berkåk er også administrasjonssenter i kommunen, der også industrien er tuftet på naturressursene – ikke minst innen trelast, hytteproduksjon og hånslafting. E6 og Dovrebanen går ganske parallelt gjennom Rennebu, og disse krysser Orkladalen ved Ulsberg, der RV3 (Østerdalen-Kvikne) og E6 møtes, før de følger dalen til Berkåk. I vest ligger litt av Trollheimen i kommunen, i sør en flik av Forollhogna nasjonalpark.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.8281912, 10.0093813999999