NAF Reiseplanlegger

Bergsøya

Sted

Bergsøya er et knutepunkt for KRIFAST-sambandet.

Bergsøya ligger der fire fjorder møtes: Kvernesfjorden, Batnfjorden, Freifjorden og Tingvollfjorden. Fra Høgset ytterst på halvøya mellom de to førstnevnte går E39 over den 1257 meter lange Gjemnessundet bru, en hengebru med et største spenn på 623 meter. På Bergsøya tar RV70 av til Kristiansund, gjennom den 5086 meter lange undersjøiske Freifjordtunnelen. Denne ble åpnet for trafikk i 1992 og sørget dermed for landfast forbindelse for Kristiansund og Frei. Tunnelen går 130 muh. med en største stigning på 9 %. Mellom Bergsøya og Aspøya i Tingvoll går Bergsøysundet bru, en 825 meter lang flytebru med 70 meter seilløp. Fra 1. desember 2013 opphørte innkrevingen av bompenger på KRIFAST.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.9766529, 7.78777739999998