NAF Reiseplanlegger

Bergeråsen bygdeborg

Sted
Per Roger Lauritzen

Bergeråsen bygdeborg er et kulturminne som trolig er fra Folkevandringen år 400-600.

Borgen ligger på en frittliggende, meget høy ås, i et ellers flatt terreng som hovedsakelig består av dyrket mark. Åsen faller stupbratt på flere steder og virker ufremkommelig. På nordsiden er det en klar, markert mur, som er bygget av mellomstore bruddstein. De loddrette fjellveggene på vestsiden blir benyttet til fjellklatring med tau. På åsen finnes det en kolle som viser tydelige spor etter istiden. Det er tilrettelagt for parkering i tillegg til skilting og informasjon. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.4615381, 10.8110136