NAF Reiseplanlegger

Bergen domkirke

Sted

Magnus Lagabøte ligger begravd i Bergen domkirke.

Kirken ble bygd på siste halvdel av 1100-tallet, viet til Olav den Hellige og bygd for fransiskanerne, som var tiggermunker. Etter to branner på 1200-tallet bidro Magnus Lagabøte til at kirken ble gjenoppbygd, og etter eget ønske er han gravlagt inne i kirken. Kirken ble omfattende restaurert etter bybrannen i 1702, og på slutten av 1800-tallet ble den kraftig endret. Flere av middelalderens steindetaljer ble fornyet og rokokkointeriørene fjernet. I vestpartiets portal og i de geometriske grindverksvinduene er det bevart detaljer som er gode eksempler på 1200-tallets gotikkarbeid fra Bergen. Kirken har 1000 sitteplasser og er mye brukt som konsertkirke, blant annet på grunn av et ganske nytt Rieger-orgel. Litt opp til venstre for inngangsdøren henger en kanonkule fra et sjøslag i Vågen i 1665.

Kontaktinformasjon

Adresse Domkirkeplassen 1, 5003 Bergen
Geokoordinat (WGS 84) 60.3939159, 5.33051449999994