NAF Reiseplanlegger

Bergeby

Sted

Bergeby, Suovvejohkka er et gammelt samisk handelssted.

Det er restaurert som en del av prosjektet ”Fotefar mot Nord”. Her er også produksjonslokaler for samisk husflid, duodji. På en terrasse øst for elven ligger dype steinaldertufter, ca. 4000 år gamle, og det er flere felt med steinaldertufter fra eldre og yngre steinalder langs fjorden.

Kontaktinformasjon

Adresse 9840 Varangerbotn
Geokoordinat (WGS 84) 70.1482362, 28.9049743