NAF Reiseplanlegger

Berge bru

Sted
Per Roger Lauritzen

Berge bru ved FV355 er en flott steinbru som trolig er bygget i 1906.

Dette er en bru der hele den bærende konstruksjonen er murt opp av hoggen stein i en flott hvelving. Et par kilometer unna ligger Leirfall bru av tilsvarende konstruksjon. Begge ble vernet i 1973. Berge bru er erstattet av den nyere Moen bru.

Kontaktinformasjon

Adresse FV355
Geokoordinat (WGS 84) 59.3157428, 8.13594910000006