NAF Reiseplanlegger

Bautasteinen på Ballstad

Sted

Ved Ballstad gård ligger en nærmere to meter høy bautastein fra jernalderen. 

Gården ligger 19 km sør for Tjeldsundbrua ved RV19, avkjøring fra E10 til Ballstad. Her er en liten gravhaug i innmarken og på den en flat bautastein, 25 - 30 cm bred og 1,86 m høy. Det er flere, delvis utjevnete gravhauger rundt omkring i innmarken. Gårdsnavn med endelsen "-stad" er vanlig på nybrott fra vikingetid, og er er ofte kombinert med navnet til den første eier eller rydningsmann. Gravplassen på Balstad, og særlig graven med bautaen på, henger høyst tenkelig sammen med vikingetidens landnåm her, enten rydningsmannen het Bale eller har vært Balder-dyrker.

Kontaktinformasjon

Adresse 9443 Myklebostad
Geokoordinat (WGS 84) 68.559672, 16.3057154000001