NAF Reiseplanlegger

Bautahaugen samlinger

Sted

Rikholdige Bautahaugen Samlinger er museum for Hedalen og Vassfaret.

Bautahaugen Samlinger ble etablert allerede i 1902, men først 50 år senere kom det første huset på plass. Stabbur, låve, løer, fiskebu, seterbygning, kufjøs, geitefjøs, båthus og årestue har kommet til gjennom hele perioden fram til i dag, og nå har samlingen 15 bygninger og ca. 2500 enkeltgjenstander inne på museumsområdet. Her finnes også småbruket Brakadokka, en krambu fra 1870.

I 2001 overtok Bautahaugen gardsbruket Bergsrud, som ligger litt nord for Bautahaugen Samlinger. Langs en natur- og kultursti i tilknytning til museet ligger en spesielt verdifull mølle fra 1700-tallet.

Bautahaugen Samlinger i Hedalen er en del av Valdresmusea.

Kontaktinformasjon

Adresse 3528 Hedalen
Geokoordinat (WGS 84) 60.5851109, 9.74226220000003