NAF Reiseplanlegger

Båstad kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Båstad kirke er en korskirke i tre fra 1860.

I Båstad har det fra middelalderen vært en annekskirke under Trøgstad hovedkirke. Den gamle kirken lå like nord for dagens kirkegård, på grunnen til gården Kirkeby. Utover 1800-tallet ble det imidlertid klart at den gamle trekirken var i ferd med å råtne, og i 1855 vedtok formannskapet i Trøgstad å reise en ny. Den nye kirken sto ferdig i 1860, den gamle ble revet og materialene solgt. En lysekrone i messing fra 1662 og døpefatet fra 1668 var det eneste inventaret som fulgte med over i det nye bygget.

Kontaktinformasjon

Adresse Båstadveien, 1866 Båstad
Geokoordinat (WGS 84) 59.6949843, 11.295254