NAF Reiseplanlegger

Basmo fort

Sted
Per Roger Lauritzen

Basmo fort ligger ved den gamle veiforbindelsen mellom Töcksfors og Høland, og var aldri i kamp.

Basmo fort ble anlagt 1683, og hadde i 1691 14 kanoner og en fredsgarnison på ca. 30 mann. Fortet ble utvidet 1700 og 1709, men nedlagt 1745. Den eneste gang festningen var i aksjon, var da det ble åpnet ild mot Karl XIIs soldater under retretten fra Oslo i 1716.

Kontaktinformasjon

Adresse 1870 Ørje
Geokoordinat (WGS 84) 59.619478, 11.5353302999999