NAF Reiseplanlegger

Bærums verk

Sted
Per Roger Lauritzen

Bærums Verk er et gammelt jernverk som er gjort om til vakkert og livlig handelssted.

Det opprinnelig jernverket fra 1600-tallet er i dag ombygd til handelssted med flere vernede og fredete bygninger som attraksjon. I alt rundt 55 butikker er samlet her, og tilbudet er bredt: Glassblåsing, smie, gallerier, kunsthåndverk, design, spesialbutikker, ovnsmuseum, skulpturpark, historiske utespill, serveringsteder og et moderne handelshus. Handelstedet Bærums verk er tildelt Olavsrosa.

Kontaktinformasjon

Adresse 1353 Bærums Verk
Geokoordinat (WGS 84) 59.9415105, 10.5012655