NAF Reiseplanlegger

Barstaddalen

Sted

En tur inn Barstaddalen åpner blant annet for naturperlen Molladalen.

Fjellbotnen Molladalen er nesten ikonisk med sin sjeldent ville tinderad. Fra Barstadvik ved E39 går det vei fire kilometer innover Barstaddalen og herfra sti noen ganske få kilometere inn og opp til Molladalen. I Barstaddalen ses også den vakFjellbotnen Molladalen er nesten ikonisk med sin sjeldent ville tinderad. Fra Barstadvik ved E39 går det vei fire kilometer innover Barstaddalen og herfra sti noen ganske få kilometere inn og opp til Molladalen. I Barstaddalen ses også den vakre Barstadfossen.re Barstadfossen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.3537314, 6.2687148