NAF Reiseplanlegger

Bangsund

Sted

Bangsund var et viktig industristed med lange sagbrukstradisjoner.

Navnet Bangsund kommer sannsynligvis av elvesundet eller overfartsstedet over elva Bogna som kommer av «bang» eller arm. Navnet er nevnt allerede på 1500-tallet. Stavelsen "Bang" brukes også i forbindelse med Bangdalen og Bangsjøen inne i fjellet. Tidligere var Bangsund administrasjonssenteret i Klinga kommune, som ble slått sammen med Namsos kommune fra 1964. Gården Bangsund ble trolig ryddet i eldre jernalder rundt år 400 e.Kr. Det er gjort to gravfunn som er blitt anslått å være fra år 400-500 e.Kr. Det er også gjort endel funn fra vikingtida. Sagbruksnæringen har lange tradisjoner på Bangsund, helt fra en vannsag ble anlagt i Bogna ved gården Bangsund i 1795. Det var sagbruksnæringen som gjorde at Bangsund ble et viktig industristed i regionen. I forbindelse med Bangdalsbruket utviklet det seg et allsidig miljø, og Bangdalsbruket sysselsatte opptil 200 personer. Bruket ble også sentrum for det sosiale liv.  Etter krigen ble Bangdalsbrukets rolle i lokalsamfunnet redusert. Det ble rasjonalisert på mange områder, noe som førte til store reduksjoner i arbeidsstokken og økonomiske vanskeligheter. I 1980 måtte bruket selge alle sine skogeiendommer og utstyr til Staten og Norske Skogindustrier, og Bangdalsbruket ble lagt ned.

Kontaktinformasjon

Adresse 7822 Bangsund
Geokoordinat (WGS 84) 64.3958576, 11.4010981