NAF Reiseplanlegger

Bamble kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Bamble kirke er sentrum i en innholdsrik kulturminnepark.

Kirken ble bygd i 1845, som den første nygotiske kirken i Norge. Den ble reist der det tidligere sto en Olavskirke fra 1150, og muligens et Mariakapell. Sogneprest G.A. Lammers tegnet selv kirken og rev den gamle. Han var modell for Ibsens Brand, og der fogdens advarsel lyder: «Lad kirken staa, det vil jeg raade, den kan jo kaldes paa en Maade, et stykke ædelt Arveguld.» I området rundt kirken finnes 60 kulturminner, og det er satt opp en informasjonstavle i Kulturminneparken mellom Bamble kirke og ruinene etter Skeidi kirke fra ca. 1100 – en gang Telemarks største. Tavlen viser en detaljert oversikt over blant annet bygdeborg, steinalderboplasser, gravrøyser, gravhauger, offermyr, vardås, gudehov, bautastein, gamle veiminner og naust, i tillegg til den store kirkeruinen.

Kontaktinformasjon

Adresse Europaveien 472, 3960 Stathelle
Geokoordinat (WGS 84) 59.0161005, 9.66024700000003