NAF Reiseplanlegger

Bakke bru

Sted
Per Roger Lauritzen

Bakke bru er Norges eldste hengebru for veitrafikk.

en fredet brua fra 1844 går over elva Sira, mellom Sirdalsvannet og Lundevatnet. Den er en kjedebru med smidde kjedestag og hengejern og ble fredet etter kulturminneloven i 1959. Brua var opprinnelig en del av Vestlandske hovedvei mellom hovedstaden og Stavanger. I 1946 ble hovedveien lagt om til den gamle jernbanetraséen langs Lundevatnet, og fra 1950-årene måtte busspassasjerer gå over brua i stedet for å bli kjørt.

Nå er den skiltet som severdighet ved E39, sammen med veien over Tronåsen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.4149602, 6.65190299999995