NAF Reiseplanlegger

Bagn bygdesamling

Sted

Gården Islandsmoen er basen for Bagn Bygdesamling, som i dag teller 16 hus.

Bygdesamlingen ved E16 ca. 5 km sør for Bagn har historie tilbake til 1920, da et stabbur og en bu ble satt opp på tuftene etter gamletunet på Islandsmoen. Flere hus og gjenstander kom til, i 1939 ble samlingen gitt til bygda, og i dag driftes bygdemuseet av Valdresmusea. Blant de 16 bygningene er, foruten gårdstunet, blant annet et telthus og en forpakterbolig fra prestegården. Ved elva står blant annet en oppgangssag og en badstue.

Spesielt for Bagn Bygdesamling er en stor våpensamling med hovedvekt på 2. verdenskrig og god dokumentasjon om kampene i Bagn i 1940, som var blant de hardeste i Sør-Norge. Museet har også en fotosamling med ca. 3500 historiske bilder.

Kontaktinformasjon

Adresse 2930 Bagn
Geokoordinat (WGS 84) 60.7834129, 9.59802990000003