NAF Reiseplanlegger

Aurmoen

Sted

Aurmoen landskapsvernområde er en del av et større nett av verneområder nord for Oslo Lufthavn.

Aurmoen ligger øst for Gardermobanen og omfatter Aurtjern som et sentralt element, men strekker seg også over Ullensaker og Eidsvoll kommuner. Her finnes et system av formelementer, med grytehullsjøer, dødisgroper, flyvesanddyner, iskontaktskråning og spylerenner. Området er sentralt for bevaring av grunnvannsforekomstene på Gardermoen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2030 Nannestad
Geokoordinat (WGS 84) 60.2482868, 11.0964601000001