NAF Reiseplanlegger

Åsvær Fyrstasjon

Sted
Per Roger Lauritzen

Åsvær fyrstasjon ble opprettet i 1876 og avfolket i 1980.

Fyret ble automatisert i 1980. Fyrstasjonen har et 18, 5 m høyt konisk formet støpejernstårn på en sokkel av kraftig, hugget stein. Anlegget omfatter bolig, maskinhus/uthus samt vei og to landinger. Ruinen etter et tidligere fyr ligger på en høyde bortenfor støpejernstårnet. Denne fyrbygningen ble kondemnert etter uvær i 1917 før støpejernstårnet ble satt opp. Åsvær ligger innenfor et område foreslått fredet som landskapsvernområde etter lov om naturvern i kystverneplanen for Nordland. Det er planer (2015) om å åpne fyret for allmennheten.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.1697196, 12.350552