NAF Reiseplanlegger

Åsnes kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Åsnes kirke er oppført i 1744 og bygget i tre.

Åsnes kirke ligger i Åsnes sokn i Solør prosti. Kirken har korsplan og 400 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850). Alterbildet med nygotisk omramming er malt av Axel Ender i 1875. Motivet er Oppstandelsen. Den kalkformete døpefonten i kleberstein er fra middelalderen. I kirken henger også tre presteportretter, det ene fra 1700-tallet. På stedet finnes en fellesgrav for falne under den dansk-svenske krig I 1808. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.6100537, 11.9762713