NAF Reiseplanlegger

Asker Museum

Sted
Per Roger Lauritzen

Asker Museum rommer blant annet Arne og Hulda Garborgs hjem på Hvalstad.

Sentralt i museet er Tilla og Otto Valstads kunstnerhjem, men museet i «kunstnerdalen» Hvalstaddalen har også stuer og innbo fra flere bygder. I tillegg har museet et tømmerkapell fra Utvikfjellet i Nordfjord fra 1500-tallet. Labråten, Hulda og Arne Garborgs heim på Hvalstad i årene 1898–1934, ble fredet i 1997 og er nå en del av Asker Museum. Stedet ble også kalt «Målkroken», fordi det blant annet var samlingsted for «målfolket». Paret var sentralt når det gjaldt å forme den norske identiteten, med sitt arbeid for språk og litteratur, teater og billedkunst og kulturelle tradisjoner fra bygdene. Åpent for omvisning.

Kontaktinformasjon

Adresse Otto Valstads vei 19, 1395 Hvalstad
Geokoordinat (WGS 84) 59.8531025, 10.4553781