NAF Reiseplanlegger

Årungen

Sted
Per Roger Lauritzen

I innsjøen Årungen ligger riksanlegget for rokonkurranser.

Førsteleddet i navnet kommer antakelig av norrønt ǫlr, "or", og Årungen betyr i så fall "sjøen der det vokser or omkring". Årungen Rostadion brukes også til padling, og anlegget regnes som blant de beste i Norden. I sørenden av den 1,2 km2 store innsjøen ligger et våtmarksområde som er viktig for både plante- og dyreliv. E6 går langs vestsiden av Årungen ved Horgen, og her er fjell-lagene i veiskjæringen ca. 1,2 mrd. år gamle. Lagene var opprinnelig horisontale og kan ha vært avsatt på havbunnen. Senere er de blitt presset sammen og reist på høykant. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6915955, 10.7478888000001