NAF Reiseplanlegger

Årø

Sted

Ikke langt fra Molde lufthavn på Årø ligger en stor gravhaug.

Årø har navnet av «á», elv og «øy», slette, elveslette. Dels på en fylling ute i fjorden ligger flystripen, og gravhaugen ligger på et jorde nær administrasjonsbygget. Fannefjordtunnelen på FV64 mot Åndalsnes går under vestenden av flystripen. Fredete Indre Årø gård har bebyggelse fra 1700-tallet og var Romsdal amts landbruksskole i 1864–73. Oskar Sylte Mineralvannfabrikk har produksjonsanlegget sitt på Årø.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.7395418, 7.26918330000001