NAF Reiseplanlegger

Årnes

Sted
Per Roger Lauritzen

Årnes er senter i en av landets viktigste jordbrukskommuner.

Etter Ringsaker i Hedmark og Steinkjer i Nord-Trøndelag har Nes størst jordbruksareal av landets kommuner, og det aller meste brukes til korndyrking. Kornsiloen og mølla på Årnes har et av landets største kornmottak, med kapasitet til ca. 35 000 tonn pr. år. Årnes ble utviklet i forbindelse med åpningen av Kongsvingerbanen som følger østsiden av Glomma, med åpning av stasjonen i 1862. Tettstedet er i dag det største i en kommune med ca. 20 000 innbyggere, der mer enn halvparten av den yrkesaktive befolkningen er pendlere – mest til Oslo og nabokommunen Ullensaker.

Sommerstid trafikkerer fergen «Elvekongen» strekningen Årnes–Eidsvoll, på Glomma og Vorma. De to store elvene møtes ved neset som har gitt kommunen sitt navn. Flere steder langs elvene har det opp gjennom årene vært store leirras.

Kontaktinformasjon

Adresse 2150 Årnes
Geokoordinat (WGS 84) 60.1221749, 11.4640428