NAF Reiseplanlegger

Årgård

Sted

Bondepolitikeren Hans Andersen Barlien drev Årgård fra 1812 til han emigrerte til Amerika.

Ved siden av gårdsbruket drev han en mangesidig virksomhet. Han hadde bl.a. både hatte- og parpaplyfabrikk, boktrykkeri og glassverk og utga tidsskriftet Melkeveien fra 1830. Han var på Stortinget i 1815–16 og var da den eneste bonderepresentanten fra Nordre Trondhjems amt. Her viste han seg som en sterk motstander av embetsmennene. Barlien var den første som prøvde å gjøre seg til politisk fører for bøndene. I samtiden ble han ansett for å være en farlig radikaler og møtte mye motstand. Han emigrerte i 1837 til Amerika og døde der som farmer i Iowa.

Kontaktinformasjon

Adresse 7750 Namdalseid
Geokoordinat (WGS 84) 64.2750042, 11.1939675