NAF Reiseplanlegger

Arestad gamle prestegård

Sted

Arestad gamle prestegård er en av Aremarks eldste bygninger fra tidlig på 1700-tallet.

Arestad gamle prestegård har en flott hage ned til vannet og våningshus fra tidlig 1700-tall ved veien. Gården var i sin tid bygdas største med 860 mål dyrket jord og 2470 mål skog.  Under gården lå 8 husmannsplasser. Prestegården har en av fylkets best bevarte barokk-/renessansehager. Bygning og hageanlegg eies og forvaltes i dag av Aremark Historielag. Bygningen leies ut til selskaper. Om sommeren kan det avtales guiding for grupper, og henvendelser gjøres til Historielaget og Inger Lise Gløboden tlf. 69 19 90 92 / 952 41 199 inger.lise.globoden@gmail.com

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.245303, 11.681468