NAF Reiseplanlegger

Arendal

Sted
Per Roger Lauritzen

Arendal er bygd på sju øyer og har fått tilnavnet «Nordens Venedig».

Arendal er omtalt i det 14. århundre som handelsplass ved Nidelvas os, i 1610 som ladested og i 1723 som kjøpstad. Byen hadde utstrakt trelast- og jernmalmhandel med utlandet, og i 1884 var Arendal Norges fremste sjøfartsby med ca. 500 skip. Med dampskipenes inntreden var imidlertid glansperioden over. Arendal ble herjet av tre store branner på midten av 1800-tallet. Tyholmen ble reddet, og i 1992 ble Arendal tildelt Europa Nostras medalje for bevaring av dette området. Bydelen har flere velholdte eldre bygårder, langs Pollens vestside: Det Gamle Politikammer, ca. 1700, den gamle Tollboden, 1676, Kløckers Hus, 1826, bymuseum med presentasjon av interiør fra 1600–1800-tallet, Fagforeningenes hus med interessant gårdsrom, 1770-tallet. På Øvre Tyholmen ligger et pittoresk småhusmiljø, i kupert terreng mot Kittelsbukt, med flott turområde i nærheten.
Tilnavnet «Nordens Venedig» har oppstått til tross for at deler av kanalene mellom byens øyer ble fylt igjen etter bybrannene. Fra fastlandet går det bru over til både Hisøya, Tromøya, Flosta og Tverrdalsøya. I dag er Arendal. handels- og servicesenter for et stort distrikt, og en populær turistby sommerstid. Arendal er også fylkeshovedstad med fylkesadministrasjon på Fløyheia, og med sentralsykehus. Et av verdens største skipsassuranseselskaper holder til her, likeledes en av FNs 10 miljødatabaser, GRID-senteret. Arendal har jernbaneforbindelse til Nelaug stasjon på Sørlandsbanen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 58.4603257, 8.76795620000007