NAF Reiseplanlegger

Årdal kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Årdal kirke er fra 1867 og bygget i gammel stavkirkestil.

Årdal kirke ligger på Årdalstangen. Den har inventar fra en tidligere stavkirke, men mye av dette er også i Bergen Museum. Alter og altertavle er laget av Dagfin Werenskiold. Kirken ble tegnet av arkitekt Chr. B. Christie, som tegnet seks kirker i Sogn. Utenfor kirken står en 2 m høy runestein, innskriften betyr «reist til minne om presten Dagfinn».

Kontaktinformasjon

Adresse Statsråd Evensens veg 4,6885 Årdalstangen
Geokoordinat (WGS 84) 61.2360838, 7.70104820000006