NAF Reiseplanlegger

Andenes

Sted
Per Roger Lauritzen

Andenes er administrasjonssenter i Andøy kommune og har en rekke attraksjoner.

Andøya kaller seg Nordlyskommunen. Kommunen består i hovedsak av den langstrakte Andøya, men har også en liten flik av Hinnøya, der FV82 går. På Nordlands nordligste punkt ligger Andenes, med både Andøya flystasjon og Andøya Rakettskytefelt like sør for seg. Andenes er et av landets største fiskevær, og fiske og fiskeindustri står sterkt i kommunen. Innenfor en variert industri finnes blant annet produksjon av veksttorv, også for eksport (Andøytorv på Kvalnes), mens fiskebedriften J. M. Nilsen på Nordmela er blant hjørnesteinsbedriftene. At Andøy kaller seg Nordlyskommunen passer bra i Andenes hvor det er fri horisont for midnattsol og nordlys. Den største av alle bevarte gårdshauger i Nord-Norge, 250 m lang, øst–vest, 65 m bred og opptil 7 m høy, ligger her. Det meste av kulturavleiringene er fra 1300–1500. Trolig kirke alt på 1000-tallet. Den katolske helgenen St. Barbara ble tilbedt under uvær. I Andenes var også leidangskip stasjonert. På 1500-tallet var Andenes Nordlands største fiskevær med tilreisende fiskere fra Skottland, Tyskland og Danmark. Senere kom nedgangstider, og i 1840 bodde færre enn ti familier på stedet. Andenes har havfiskeselskap med moderne trålere, fryserier og filetfabrikker. Moloanlegg på 2,5 km, anlagt 1895–1905, danner en malerisk havn for fiskeflåten. En av Redningsselskapets redningskøyter har base her. I Andenes er de viktigste attraksjonene Andenes fyr, Andenes kirke, Polarmuseet og Andøymuseet med fargeklatten Veita, en samling av de eldste husene på stedet med torvmuseum og galleri. I Andenes er også Andøy Natursenter som driver helårlig turistinformasjon og natur- og kultursenteret HISNAKUL. Turistkontoret arrangerer havfisketurer samt sightseeing til fuglefjellet Bleiksøya. Det Norske Hvalsenter driver med informasjo om hval og hvalforskning, arrangerer hvalsafari med spesialbåter og er sommeråpent. Det er gode sjanser til å se den opptil 20 m lange og 40 tonn tunge spermasetthvalen. I Andøy er det mange merkede turstier i et landskap som spenner fra store flater til bratte fjell med vid utsikt. Flere steder er tilrettelagt for bevegelseshemmede: Kveldrovatnet i Risøyhamn, Åseanlegget ved Åse, Møsje sør for Andenes. Se for øvrig www.vestreg.no/turmal/. Det er laksefiske i Forfjordvassdragene, Buksnesvassdraget, Åselva og Å-elva, dessuten i Kobbedalselva og Storelva i Lovik. Totalt er det 300 fiskevann. Oversikt over fiskevann og -kort hos Vesterålen Regionråd, www.vestreg.no/jaktogfiske. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8480 Andenes
Geokoordinat (WGS 84) 69.3185488, 16.1212556