NAF Reiseplanlegger

Anda Fyrstasjon

Sted

Anda Fyrstasjon ble opprettet i 1932. Kystfyret ble automatisert og avfolket i 1987.

Anda Fyrstasjon er fredet. Fyrvokterboligen i tre har et 16 m høyt, kraftig, firkantet betongtårn plassert inntil gavlen. En ruin etter et uthus ligger oppe ved fyret, og ruin etter en oljebu ligger ved siden av veien ned til naustet og en av to landinger. Landingsforholdene er vanskelige. Fyrbygningen er modernisert, men har mange opprinnelige bygningselementer bevart. Fyrstasjonen er omgitt av storslåtte naturformasjoner. Selve holmen Anda er et viktig hekkeområde for lundefugl. Anda er vernet som naturreservat. Det er ikke lov til å gå i land på øyai hekketiden.

Anda fyr har fyrhistorisk verdi som den siste bemannede fyrstasjon som er opprettet i Norge.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 69.0191447, 15.1255523