NAF Reiseplanlegger

Altagård

Sted
Per Roger Lauritzen

I 1738 flyttet amtmannen fra Vardø til Alta, og bygget Altagård som residens. Stedet var amtmannssete frem til 1815.

Alta besto på 1700-tallet av de tre gårdene Bossekop med samisk tilknytning, Altagård med sete for amtmannen i Finnmark (1738-1814) og Elvebakken med finsk/kvensk tilknytning. Altagård var bolig for amtmannen i Finmarkens amt, men gikk senere over til å bli katolsk misjonsstasjon (Nordpolmisjonen, 1856-1902), inntil den etter vernepliktens innførelse i Nord-Norge I 1897 ble kjøpt av militæretaten. Kirkegården på stedet er et minne etter Nordpolmisjonens tid.

Gamle Altagård ble sammen med kommunens øvrige bebyggelse, med unntak av kirkene, brent av tyskerne under tilbaketrekkingen høsten 1944. Gjenreisingen av garden startet og i 1956 sto en kopi av hovedbygningen ferdig. Alta kommune overtok bygningen i 2006, og den brukes til kontorer.

Kontaktinformasjon

Adresse Elvebakken, 9515 Alta
Geokoordinat (WGS 84) 69.974721, 23.3539402