NAF Reiseplanlegger

Alstahaug

Sted
Per Roger Lauritzen

Alstahaug rommer både fornminner, kirke og Petter Dass museum.

Arkeologiske utgravninger viser bosetting her fra 1200. Her ligger Petter Dass-museet, kulturhistorisk museum. Museumsbygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta og ble åpnet i 2007. Her ligger også Alstahaug prestegård fra 1700, med utstyr fra 1600- og 1700-tallet, er en del av Petter Dass-museet, sammen med den restaurerte Brygga, som presenterer kystkultur. Museet er Nordland fylkes tusenårssted. Petter Dass (1647–1707) var sønn av en innvandret skotte, giftet seg inn i det nordnorske aristokrati og fikk Alstadhaug i sognekall i 1689. Sognet var et av de rikeste i Norge. Petter Dass var en fargerik dikter, mest kjent for ”Nordlands Trompet”. Han drev også handelsvirksomhet og fikk sin tiende i form av fisk, som han sendte til Bergen. Minnesmerket over han står på Alberhaugen, og ble avduket 1908. Alstahaug kirke ligger også her. Det er en langkirke i kleberstein fra 1100-tallet i romansk stil. Kirken etablerte seg her for å svekke den gamle stormannsslekten på Tjøtta, et par mil unna. Kirken har altertavle fra 1636 og døpefont fra 1697, en gave fra Petter Dass og hans hustru. Kirken fikk et tilbygg i 1865. Kongsgraven på Haugsneset sørvest for kirken er 30 m i diameter og 8 m høy, antagelig Nordlands største gravrøys.

Kontaktinformasjon

Adresse 8800 Sandnessjøen
Geokoordinat (WGS 84) 65.8931864, 12.3965819