NAF Reiseplanlegger

Ålesund

Sted
Per Roger Lauritzen

Jugendhusene i Ålesund har gjort byen internasjonalt kjent.

Ålesund har en rik og levende historie, selv om byen først fikk bystatus i 1848. Museumsområdet i gamle Borgundkaupangen fra vikingtiden har gitt utallige funn ved utgravninger, som i dag er en del av utstillingen i Middelaldermuseet. Borgund var det første tettstedet på Sunnmøre, og et tyngdepunkt både religiøst, kulturelt og handelsmessig.
Stedet syknet hen etter svartedauden, og først i 1793 fikk det nye bysenteret innskrenkede handelsrettigheter, og i 1824 fulle ladestedrettigheter. Ålesund ble kjøpstad og hadde nesten 1500 innbyggere i 1848. Den store ekspansjonen fikk byen i andre halvdel av 19. århundre sammen med fiskerinæringen på Sunnmøre.

Sitt nåværende karakteristiske utseende med jugendstilbebyggelse fikk Ålesund etter den store bybrannen i 1904. Natt til lørdag 23. januar 1904 kl. 2.15 gikk alarmen. 850 hus brant ned i løpet av et knapt døgn, og over 10.000 ble husløse, men kun ett menneske omkom. Tre år etter var 600 hus i Ålesund gjenreist – aldri har så mange norske arkitekter vært engasjert i en så stor oppgave. Byen er i dag internasjonalt kjent for den særpregede jugendstilen, med tårn, spir og fantasifulle ornamenter på husfasadene. «Byvågen» Brosundet er blant byens perler.

Under 2.verdenskrig gikk Ålesund under betegnelsen «Lille London» på grunn av all illegal motstandsaktivitet, og fordi så mange klarte å rømme til England via byen. 3300 «englandsfarere» tok seg fram i live og tok opp kampen mot okkupasjonsmakten, 330 mistet livet. Monumentet «Englandsfarten 1940–45» av Olav Stavseng er reist til minne om dem. De fleste krigshandlingene ble utført på sjøen utenfor byen, og det ble bygd ut et stort kystbatteri som kan ses godt i terrenget på Tueneset og langs turstiene på byfjellet Aksla.
Ålesund ble sammenslått med Borgund kommune i 1968 og øya Sula utskilt som egen kommune i 1977. Landsdelens kommunikasjonsmessige tyngdepunkt flyttet på 80-tallet fra havna i Ålesund sentrum og østover til veikrysset på Moa. Der det tidligere var landbruksareal, ligger i dag ett av landets største kjøpesentre. Kystbyen Ålesund har i nasjonal sammenheng utviklet seg til å bli en kunnskapsby spesielt rettet mot de maritime, marine og olje- og energibaserte næringene. Ålesund vokser med ca. 1-2 % årlig, og snart 30.000 har sin arbeidsplass i byen. Ålesund Lufthavn, Vigra, ligger vest for byen med tunnel- og bruforbindelse ut.

Kontaktinformasjon

Adresse 6000 Ålesund
Geokoordinat (WGS 84) 62.4713912, 6.15600930000005