NAF Reiseplanlegger

Ål kyrkje

Sted
Per Roger Lauritzen

Ål kyrkje fra 1880 er bygd der det tidligere sto en stavkirke – som nå har eget museum.

Den brunmalte langkirken i tre, tvers over elva for Ål stasjon, har ikke noe inventar fra stavkirken. Dette befinner seg derimot på Ål stavkyrkjemuseum et par hundre meter lengre vest – lokalisert til prestegårdslåven, som ble gjenreist etter en brann. Noe av koret i Ål kyrkje er en kopi av det malte takhvelvet fra stavkirken, originalen er flyttet til Kulturhistorisk museum i Oslo. Eldst av inventaret er altertavlen fra 1702–05.

Kontaktinformasjon

Adresse 3570 Ål
Geokoordinat (WGS 84) 60.6291894, 8.55821800000001