NAF Reiseplanlegger

Åkviksundet bru

Sted
Per Roger Lauritzen

Åkviksundet bru krysser Åkviksundet og er en del av RV828 mellom Herøy og Dønna.

Åkviksundet bru er 285 meter lang, har tre spenn og en seilingshøyde på 24.2 meter. Brua ble  åpnet i 1999.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 66.0393373, 12.3006094