NAF Reiseplanlegger

Aksdal

Sted

Aksdal er et viktig trafikknutepunkt – og kommunesenter i Tysvær.

Et flertall av innbyggerne i bor i nord, der også Aksdal ligger, med kort vei til Haugesund. I Aksdal møtes E39 sørfra og E134 (Drammen–Haugesund over Haukeli). Aksdal kyrkje er en langkirke i mur fra 1995, tegnet av arkitekt Stein Jarle Helgeland. På en egen festplass står et monument over maleren Lars Hertervig, som var fra Tysvær, laget av Svein Magne Haavardstein. Et viktig samlingspunkt i Aksdal er også Tysværtunet kulturhus. Tysvær er en tradisjonell jordbrukskommune, nå også med mye industri knyttet til Kårstø-anlegget, der gass fra Nordsjøen kommer inn via Statpipe. Rogaland konservesfabrikk i Hervik har faste kunder landet rundt. Landskapet i Tysvær er revet opp av fjorder, og kommunen har så mye som 220 kilometer kystlinje.

Kontaktinformasjon

Adresse 5570 Aksdal
Geokoordinat (WGS 84) 59.4213737, 5.44478770000001