NAF Reiseplanlegger

Åkrafjorden

Sted
Per Roger Lauritzen

Veien langs Åkrafjorden var beryktet. Siden 2000 har tre tunneler endret på det.

Bomfinansiering av strekningen Fjæra–Håland ble påbegynt allerede i 1989, og sommeren 2000 kunne de første bilistene nyte godt av ny E134 med Fjæratunnelen (1518 m), Markhustunnelen (2405 m) og Åkrafjordtunnelen (7406 m). Gamleveien gikk tettere på fjorden og var smal, svingete og til dels svimlende – med i alt 40 bruer og 13 tunneler. Den drøyt to mil lange veistrekningen ble fullført i 1940–1942 etter press fra tyskerne. 

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.8300251, 6.25578970000004