NAF Reiseplanlegger

Akerselva

Sted

Akerselva er en grønn lunge med parker og turveier fra Maridalen til Operaen.

Fra gammelt av skillet mellom Oslos øst- og vestkant. Akerselva er ca. 9 km lang og renner fra Maridalsvannet til Bjørvika. Øverst ved Frysja er det badestrender og grønne lunger. Gjennom Nydalen kaster elva seg ut i mange fossestryk på sin vei forbi gamle industriområder som Christiania Spigerverk og Nydalen Compagnie. I dag er Nydalen en bydel i sterk vekst med tusener av arbeidsplasser og boliger.

Lenger nede passerer elva Bjølsen Valsemølle, Myrens Verksted og renner gjennom arbeiderstrøkene på Sagene og fram til Oscar Braatens Oslo hvor eldre industrilokaler for bl.a. Hjula Veveri er gjort om til kunsthøyskole, mediebedrifter, boliger m.m. I elvas nederste løp er det godt fiske, og den renner under mange broer – som Vøyenbrua, Beyerbrua, Sannerbrua, Ankerbrua med Dyre Vaas bronseskulpturer, Nybrua og Vaterlands bru før elva munner ut i Oslofjorden rett ved siden av Operaen.

Det er opparbeidet gangvei langs hele elva, og det er en vandring gjennom Oslos historie og kultur som er verdt turen!

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.9309621, 10.7574178