NAF Reiseplanlegger

Aga

Sted
Per Roger Lauritzen

Det enestående Agatunet har røtter fra 1250.

Det enestående Agatunet er et fredet klyngetun i landsbystil som nå bare er bebodd om sommeren. Klyngetunet består av 30 hus mellom trange veiter, men opprinnelig var det 90 hus her.  Eldste bygning er Lagmannstova, en røykstove av grovt tømmer, datert til 1250. Aga var i gammel tid et høvdingsete, og gården var en av de største i Hardanger gjennom middelalderen. Riksråden og ridderen Sigurd Brynjulfsson bodde her i slutten av det 13. århundre. Det eldste brevet i Bergens Universitetsbibliotek er fra Aga, datert 1293, og kalles Bleiediplomet.  Agatunet er åpent sommerstid  med omvisning. Her er også kunstutstilling og bruktkunstutsalg.

Kontaktinformasjon

Adresse 5778 Utne
Geokoordinat (WGS 84) 60.3003808, 6.60344320000002