NAF Reiseplanlegger

Sperillen

Foto: Per Roger Lauritzen

Vis steder i nærheten

Innsjøen Sperillen er kjent for godt fiske – ikke minst av ørret og sik. Men du må ha fiskekort.

Den 26 km lange og 37 km2 store innsjøen nord i Ringerike kommune er en del av Begna-vassdraget og har E16 på østsiden av seg, i hele sin lenge. I nordenden ligger Nes i Ådal, i sør har Ådalselva vært seilbar fra Hen like nord for Hønefoss. Fra 1868 til 1926 var dette utgangspunktet for dampskipet på Sperillen. DS «Bægna». I sju år, fram til 1933, gikk båttrafikken fra Finsand, som i disse årene var endestasjon for Sperillbanen. Her var det godstrafikk til 1957. Sperillen har også vært viktig for tømmerfløtingen i området, med aktivitet fram til slutten av 1960-tallet.

Sperillen er 129 meter på sitt dypeste, og rundt sjøen er det flere gode badeplasser. I tillegg til ørret og sik, finnes blant annet gjedde, abbor og røye i sjøen. Navnet kommer av norrønt Sperðill, av spǫrðr, «hale» – sikter trolig til at vannet er langt og smalt. Fra Bjonevika i nordøst går FV184 over heia til Bjoneroa ved Randsfjorden, videre til ferge Horn–Tangen. FV passerer avkjøring til Fjorda, kjent som et padleeldorado.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.376441, 10.081833